Máy mới đã được mua thành công và đang được dỡ và lắp đặt

Thêm một lô máy sản xuất tự động khác vào nhà máy để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng sản xuất và phục vụ khách hàng tốt hơn.

 

 

 

Quay lại blog