Gói thuốc lá mặt nạ mỹ phẩm

Khoảng 25 hộp mỗi giờ, được làm nóng và đóng gói trên sáu mặt, đẹp và hào phóng, với sản lượng cao.
Có thể đóng gói 5 miếng khẩu trang, 6 miếng khẩu trang, 7 miếng khẩu trang, 10 miếng khẩu trang mỗi hộp Gia công khẩu trang OEM/ODM.

 

Quay lại blog