Giới thiệu bản thân trên các phương tiện truyền thông truyền hình

2 Tháng 3, 2019

  Công ty đã giới thiệu mình trên các phương tiện truyền thông truyền hình và thông qua cơ hội này đã giới thiệu sản phẩm cũng như hình ảnh thương hiệu của chúng tôi tới nhiều người tiêu dùng hơn.
  Sự kiện này được tổ chức bởi đài truyền hình Quảng Châu, được quay phim đặc biệt để quảng cáo cho công ty chúng tôi. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên nghiệp của đài truyền hình, chúng tôi đã giới thiệu thành công các tính năng sản phẩm và hình ảnh thương hiệu của mình tới nhiều người tiêu dùng hơn.

 

 

Quay lại blog