Giới thiệu chứng chỉ ISO 22716:2007

Chứng chỉ ISO 22716 đề cập đến chứng nhận của công ty về "Mỹ phẩm - Thực hành quản lý và sản xuất tốt" (ISO 22716:2007), một tiêu chuẩn quốc tế được thiết kế để đảm bảo chất lượng và vệ sinh trong sản xuất mỹ phẩm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế và cung cấp ISO 22716 liên quan là tiêu chuẩn quốc tế được thiết kế để đảm bảo rằng chất lượng và vệ sinh của quy trình sản xuất mỹ phẩm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế và cung cấp các thông lệ quản lý có liên quan.

Chứng nhận ISO 22716 bao gồm các khía cạnh khác nhau của quy trình sản xuất mỹ phẩm, bao gồm kiểm soát nguyên liệu thô, quản lý cơ sở và thiết bị sản xuất, quy trình vận hành sản xuất, kiểm soát chất lượng, vệ sinh và đào tạo nhân sự. Đạt được chứng nhận ISO 22716 đồng nghĩa với việc hệ thống quản lý chất lượng và sản xuất của công ty đáp ứng các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất quốc tế về sản xuất mỹ phẩm.

Quay lại blog