Hướng dẫn GMPC (2020) do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ xuất bản

Chứng chỉ GMPC đề cập đến chứng nhận Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm (GMPC) của công ty, một tiêu chuẩn quốc tế được thiết kế để đảm bảo rằng sự an toàn, chất lượng và vệ sinh của quy trình sản xuất mỹ phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Chứng nhận GMPC bao gồm nhiều khía cạnh của quy trình sản xuất mỹ phẩm, bao gồm thu mua nguyên liệu thô, quản lý cơ sở và thiết bị sản xuất, quy trình vận hành sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm, vệ sinh và đào tạo nhân sự. Nhận được chứng nhận GMPC đồng nghĩa với việc hệ thống quản lý chất lượng và sản xuất của công ty đáp ứng các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất quốc tế về sản xuất mỹ phẩm.

Quay lại blog