Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao và mới

  Chứng chỉ doanh nghiệp công nghệ cao và mới là chứng chỉ được chính quyền trung ương hoặc địa phương công nhận và cấp theo quy định, chính sách liên quan dành cho doanh nghiệp có năng lực đổi mới công nghệ mạnh và thế mạnh công nghệ vượt trội. Chứng chỉ là sự ghi nhận của doanh nghiệp trong lĩnh vực đổi mới công nghệ và nghiên cứu phát triển, có uy tín và uy tín cao.

Quay lại blog