Hiệp hội Công nghiệp Mỹ phẩm và Thẩm mỹ viện Quảng Đông cấp giấy chứng nhận

 
  Giấy chứng nhận thể hiện công ty đã trở thành đơn vị giám đốc của Hiệp hội Công nghiệp Thẩm mỹ & Mỹ phẩm Chi nhánh Baiyun Lake, đánh dấu sự hợp tác chung của chúng ta trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành, tiêu chuẩn hóa hoạt động và thúc đẩy sự tiến bộ chung của hiệp hội. Thông qua hợp tác chặt chẽ với hiệp hội, công ty sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều thông tin ngành hơn, đào tạo chuyên môn và nguồn lực thị trường để nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh trên thị trường và kinh doanh của công ty bạn.
Quay lại blog